Контакт

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.

Сите заинтересирани клиенти имаат еднаков пристап и еднаков третман од страна  Македонски Институт за Квалитет (MIQ).

 

Македонски Институт за Квалитет се наоѓа на следната адреса:

Бул. Јане Сандански бр. 113, 1000 Скопје,

Тел. +389 2 2447 627

Факс: +389 2 2447 691

E-mail: miq@miq.com.mk   и  miq.skopje@gmail.com

Контакт
Управител

071 214 456

Технички раководител за електротехника

070 214 369

Технички раководител за машинство

071 214 398